Kolagen

Kolagen 

Kolagen, základní protein v těle, zajišťuje elasticitu a odolnost chrupavky. Jeho nedostatek může vést k problémům s klouby, ale správné doplňky mohou podpořit jeho tvorbu a regeneraci.

Základní informace o kolagenu 

Kolagen, nejrozšířenější protein ve tkáních, je klíčový pro strukturální vývoj a později pro ochranu díky své pružnosti. Obsažen ve všech pojivových tkáních, kolagen se vyskytuje v mnoha formách, přičemž typy I-V jsou nejčastější.

Význam pro kloubní zdraví

Kolagen je nezbytný pro udržení zdravých kloubů, chrupavek a dalších pojivových tkání. Jeho nedostatek může vést k oslabení těchto struktur. 

Doplnění kolagenu, spolu s dalšími účinnými látkami jako glukosamin a chondroitin sulfáty, může podpořit regeneraci kloubní tkáně a zlepšit kloubní zdraví.

Význam kolagenu pro tělo

Kolagen je nezbytný pro zdraví kloubů, jeho nedostatek může vést k různým onemocněním.

Jako obnovitelný zdroj je klíčový pro výrobu doplňků stravy a probíhá výzkum jeho dalších využití v medicíně a dalších oblastech. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti kolagenu

Kolagen je stabilní ve vodě, kde se může zkrátit o jednu třetinu své délky, což je způsobeno štěpením vazeb udržujících jeho spirální strukturu. Při zahřívání se z kolagenu tvoří želatina, která při ochlazení může částečně získat zpět svou původní strukturu. Kolagen obsahuje vodu, která je klíčová pro udržení jeho fyzikálních vlastností.

Struktura kolagenu

Kolagenová struktura zahrnuje čtyři úrovně: primární, sekundární, terciární a kvartérní. Primární struktura zahrnuje sekvenci aminokyselin, které dávají kolagenu jeho jedinečné vlastnosti. Sekundární struktura tvoří šroubovici, terciární struktura je tvořena třemi šroubovicemi do trojité šroubovice a kvartérní struktura popisuje kolagen jako fibrilární protein.

Typy Kolagenu 

V lidském těle se vyskytuje mnoho typů kolagenu, ale typ I je nejrozšířenější a tvoří základ kostí, šlach, kůže a zubů. Typ II se nachází v chrupavkách, typ III podporuje měkké tkáně a typ IV je součástí bazálních membrán. 

Každý typ kolagenu má specifické vlastnosti a využití, od potravinových doplňků po kosmetiku a medicínské aplikace.

Metabolismus kolagenu  

Produkce kolagenu prochází několika fázemi: syntéza, agregace, polymerace a maturace, následované přirozeným odbouráváním.

Syntéza Kolagenu

Syntéza zahrnuje tvorbu polypeptidického řetězce, bohatého na prolin, který je následně hydroxylován. Tento krok je základem pro stabilitu kolagenní struktury.

  • Agregace: Během agregace se tropokolagenové jednotky shlukují do vláken. Tento proces je ovlivněn pH, přítomností chondroitin sulfátů a keratansulfátu, které urychlují tvorbu fibril.
  • Polymerace: V této fázi jsou kolagenní fibrily spojovány do vyšších struktur, což ovlivňuje jejich mechanické a biologické vlastnosti. Změny v počtu příčných vazeb mění bobtnavost a teplotu denaturace kolagenu.
  • Maturace: Maturace závisí na vazbách, které při bobtnání vytvářejí prostorový polymer. Tento proces je klíčový pro konečnou strukturu kolagenu.
  • Odbourávání: Odbourávání kolagenu je nezbytné pro rychlou látkovou výměnu, například při přestavbě kostí.

Kolagen a jeho metabolismus jsou klíčové pro udržení zdraví kloubů a jsou využívány v léčbě kloubních onemocnění. Procesy od syntézy po odbourávání umožňují tělu obnovovat a udržovat kolagenní struktury, což je zásadní pro celkové zdraví.

Nejlepší forma kolagenu 

Nejúčinnější formou kolagenu pro lidské tělo je hydrolizovaný kolagen. Tato forma kolagenu prošla procesem hydrolyze, což znamená, že jeho velké proteiny byly rozštěpeny na menší peptidy, které jsou snadněji vstřebatelné a využitelné tělem.

Hydrolizovaný kolagen

Hydrolizovaný kolagen je forma kolagenu, která byla enzymaticky rozložena na menší, snadno stravitelné a absorbovatelné peptidy. Tento proces zvyšuje biologickou dostupnost kolagenu, což umožňuje tělu lépe využít jeho přínosy.

Doporučené denní množství kolagenu

Doporučené denní množství kolagenu se liší v závislosti na individuálních potřebách a cílech, ale obecně se pohybuje mezi 10 a 20 gramy denně.

Kvalitní doplněk stravy by měl obsahovat minimálně 5 gramů hydrolizovaného kolagenu na dávku. Pro specifické zdravotní účely, jako je podpora zdraví kloubů nebo kůže, mohou být doporučeny vyšší dávky.

Jak poznat kvalitní doplněk stravy

Zdroj Kolagenu: Hledejte produkty, které specifikují zdroj kolagenu (např. mořský, hovězí, kuřecí). 

Forma Kolagenu: Preferujte hydrolizovaný kolagen pro lepší vstřebatelnost.

Množství kolagenu: Zkontrolujte, že produkt obsahuje dostatečné množství kolagenu na dávku. 

Složení: Vyhněte se doplňkům s nepotřebnými aditivy. 

2_9

Množství Kolagenu v Potravinách

Potravina Množství Kolagenu (mg na 100 g)
Hovězí želatina 10,000
Kuřecí kůže 3,600
Rybí kůže 5,500
Vepřová kůže 4,000

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na konkrétním zdroji a zpracování potraviny. 

Přínosy kolagenu pro lidské zdraví 

Podpora zdraví kloubů: Pomáhá udržovat klouby silné a flexibilní.

Zlepšení zdraví kůže:

Podporuje elasticitu a hydrataci kůže, může pomoci snižovat viditelnost vrásek.

Posílení vlasů a nehtů:

Podporuje růst silnějších vlasů a nehtů.

Podpora trávicího systému:

Může pomáhat posílit střevní stěnu a podporovat celkové zdraví trávicího systému.

Zlepšení spánku:

Některé studie naznačují, že kolagen může podporovat lepší kvalitu spánku.

Kolagen je klíčový pro mnoho aspektů lidského zdraví, a jeho doplňování může přinést řadu přínosů, zejména pro klouby, kůži, vlasy a nehty. 

1_10

Studie o vlivu kolagenu na kůži, vlasy a nehty

Přehled: Jedna z často citovaných studií publikovaná v "Journal of Medical Nutrition and Nutraceuticals" zkoumala účinky denní suplementace s 10 gramy hydrolyzovaného kolagenu na kůži. Studie trvala 8 týdnů a zúčastnilo se jí 64 žen. Výsledky ukázaly zlepšení v hydrataci kůže a snížení hloubky vrásek. 

Studie o vlivu kolagenu na klouby

Přehled: Výzkum publikovaný v "Osteoarthritis and Cartilage" se zaměřil na pacienty s osteoartritidou kolena. Účastníci přijímali 10 gramů hydrolyzovaného kolagenu denně po dobu 6 měsíců. Studie zaznamenala významné zlepšení v bolesti a pohyblivosti kloubů ve srovnání s kontrolní skupinou. 

Další studie: 

Meta-analýza 26 randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) zahrnujících 1721 pacientů za účelem posouzení účinků doplňování hydrolyzovaného kolagenu (HC) na hydrataci a elasticitu pokožky.

Výsledky ukázaly, že doplňování HC významně zlepšilo hydrataci pokožkya elasticitu ve srovnání se skupinou užívající placebo. Subskupinové analýzy prokázaly, že účinky doplňování HC na hydrataci pokožky se lišily v závislosti na zdroji kolagenu a době doplňování. Nicméně nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v účincích různých zdrojů kolagenu nebo příslušných měřeních na elasticitu pokožky. Studie také identifikovala několik zkreslení v zahrnutých RCT. Celkově zjištění naznačují, že doplňování HC může mít pozitivní účinky na zdraví pokožky.

Klíčové Složky pro Regeneraci Kloubů v Doplňcích Stravy

Kolagenní peptidy: Základní stavební prvky kolagenu, obsahující aminokyseliny jako glycin, prolin, hydroxyprolin a hydroxylysin, nezbytné pro tvorbu pevných kolagenních vláken. Tyto peptidy stimulují produkci kolagenu, podporují obnovu chrupavky a urychlují regeneraci kloubních tkání. 

Glukosamin sulfát: Získávaný z korýšů, tento polysacharid pomáhá udržovat chrupavku hydratovanou a pružnou. Působí jako kloubní výživa, podporuje zdravý metabolismus chrupavky a zvyšuje její flexibilitu a pohyblivost, zatímco mírní bolest spojenou se zánětem. 

Chondroitin sulfáty: Polysacharidy, které pomáhají chrupavce zadržovat vodu, zvyšují její pružnost a jsou získávány z hovězích nebo vepřových chrupavek. Podporují zdraví kloubů a při pravidelném užívání mohou zmírnit symptomy artrózy a související bolesti. 

Antioxidanty: Jako selen, vitamíny C a E, a výtažky ze zeleného čaje chrání buňky před poškozením volnými radikály, podporují látkovou výměnu v tkáních a pomáhají v regeneraci. Vitamín C je zvláště důležitý pro tvorbu kolagenu, zatímco vitamín E a selen podporují zdraví kostí a kardiovaskulární systém.

Minerály: Vápník a hořčík jsou klíčové pro zdraví kostí, zatímco mangan podporuje správné vstřebávání vápníku a je důležitý pro tvorbu glykosaminoglykanů. Měď pomáhá využití železa a je důležitá pro pohybový aparát. 

Biotin: Známý také jako vitamín H, je nezbytný pro metabolismus cukrů a tuků, podporuje tvorbu tělesných bílkovin a je důležitý pro zdraví kůže, kostí a zubů.

MSM: Methylsulfonylmethan podporuje tvorbu kolagenu, detoxikuje tělo a zlepšuje krevní oběh, což je výhodné pro regeneraci kloubní tkáně. 

Kadidlovník Pilovitý: Výtažek z Boswellia serrata má protizánětlivé a analgetické účinky, které mohou pomoci při léčbě kloubních onemocnění a bolesti.

Tato kombinace složek v doplňcích stravy může poskytnout komplexní podporu pro regeneraci kloubní tkáně, podporu zdraví kloubů a zlepšení celkové pohyblivosti.